Blog, Zakoni i propisi

Propisi za iznajmljivače – poslovanje u skladu sa zakonom

Saznajte sve informacije koje su vam potrebne kako bi postali legalni iznajmljivač.

        Turistička sezona 2019. godine donijela je nove odredbe i propise koje svaki privatni iznajmljivač mora zadovoljiti.
Adriatic.hr Vam donosi kratak vodič svih obveza i zakona kojih se morate pridržavati kako bi poslovali legalno i sigurno.

1) Rješenje o kategorizaciji (odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu)
Ovo je prvi korak tj. dozvola koju morate ishoditi od Državne uprave vaše županije u službi za gospodarstvo / odjel za turizam.
Detaljan popis dokumentacije i prijavnice po županijama na Jadranu preuzmite na linkove ispod:
Splitsko-dalmatinska
Šibensko-kninska
Zadarska
Istarska
Dubrovačko-neretvanska

Također važno je napomenuti da smještajni objekti moraju poštovati „Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu”.
Pravilnik možete preuzeti OVDJE.
Ovo je najbitniji dokument s kojim svaki iznajmljivač mora biti u skladu jer je ovo prva stvar koju turistički inspektori provjeravaju.

2) Standardizirana ploča za apartmane
Svaki objekt koji ishodi rješenje o kategorizaciji smještajnog objekta te po pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu dužan je na fasadu objekta postaviti propisanu ploču.
Ploče je moguće naručiti isključivo od ovlaštenih proizvođača koji imaju suglasnost Ministarstva uz predočenje rješenju o kategorizaciji smještajnog objekta.
Kordun – marketing d.o.o. Matka Laginje 10, 47000 Karlovac;
tel: 047 645 561 e-mail: prodaja-lav@kordun.hr
Jaguar d.o.o. Hrvojeva 6, 21000 Split;

tel: 021 343 888 e-mail: jaguarst6@gmail.com
Binar d.o.o. Livanjska 12, 21000 Split;

tel: 021 344 442 e-mail: binar@st.htnet.hr
Greis d.o.o. Most Raša b.b., 52223 Raša;

tel: 052 875 022 e-mail: tiskara.greis@gmail.com
Negras d.o.o. Županićeva 6, 52440 Poreč;

tel: 052/431-046 e-mail: info.negras@gmail.com
Tramax d.o.o. (Mažuranićevo šetalište 26, 21000 Split;

tel: 021/548-808 e-mail: info@tramax.hr

3) Upis u Registar poreznih obveznika
Svi iznajmljivači dužni su u roku od 15 dana sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu prijaviti se u Registar poreznih obveznika (RPO) u Poreznoj upravi.
S ovom prijavom iznajmljivači će dobiti porezna rješenja vezano za plaćanje paušala.

4) Način plaćanja boravišne pristojbe
Boravišna pristojba može se platiti po noćenju ili paušalno.
Većina iznajmljivača boravišnu pristojbu plaća paušalno iz razloga što ako želite plaćati po noćenju dužni ste ju platiti 2 puta mjesečno (1. u mjesecu i 15. u mjesecu), dok za paušalno plaćanje možete platiti jednokratno ili u tri jednake rate.
Svake godine ministarstvo donosi odluku o visini osnovice za obračun boravišne pristojbe te ona za 2019. godini iznosi 345,00kn.
Iznos paušala koji je potrebno platiti prema Zakonu o boravišnoj pristojbi računa se na način:
broj fiksnih ležaja x 345,00kn x koef. turističkog mjesta = paušal boravišne pristojbe
Koeficijent turističkog mjesta za 2019 godinu iznosi:

A B C D
0,16150 0,14858 0,12920 0,11628

Važno je napomenuti da se bračni krevet računa kao dva ležaja dok za pomoćni ležaj nije potrebno platiti paušal ni boravišnu pristojbu.
Uplatnice za boravišnu pristojbu mogu se preuzeti preko sustava eVisitor ili u turističkoj zajednici.
Također osobe koje su ishodile Rješenje o kategorizaciji po prvi put:
– do 31. srpnja – plaćaju puni paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu.
– do 31. kolovoza – plaćaju dvije trećine paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu.
– nakon 30. rujna – oslobođeni su plaćanja boravišne pristojbe za tekuću godinu.

5) Paušalni porez za privatne iznajmljivače
Krajem prošle godine izglasan je novi zakon kojim je donesena odluka da jedinice lokalne samouprave same donose odluke o visini paušalnog poreza za privatne iznajmljivače. Također postavljena su ograničenja od 150,00 kn za najniži paušalni porez i 1500,00 kn za najviši.
Iznos visine paušalnog poreza računa se na način: (broj fiksnih kreveta x osnovica grada/općine) + prirez grada = paušalni porez
Primjer paušalnog poreza za grad Split;  (5 kreveta x 300 kn) + 15% prireza = 1725,00 kn


6) Članarina turističke zajednice
Plaća se do kraja veljače te se računa na temelju knjige Evidencije o prometu – primitaka od iznajmljivanja u protekloj godini.
Adriatic.hr svojim iznajmljivačima svake godine pripremi evidenciju o ostvarenom prometu te se ukupni primici množe s koeficijentom razreda turističkog mjesta u kojoj se nalazi smještajni objekt.
Koeficijenti turističkog mjesta za ovu godinu su sljedeći:

A B C D
0,16150 0,14858 0,12920 0,11628

Nažalost, Porezna uprava ni turističke zajednice ne šalju uplatnice na adrese već su iznajmljivači sami zaduženi za obračun i uplatu članarine turističkoj zajednici.

7) PDV na proviziju stranih posrednika i agencija (Booking.com , Airbnb itd..)
Koristeći usluge tvrtki za posredovanje poput Booking.com i Airbnb dužni smo obračunati i platiti PDV na proviziju njihovih usluga po stopi od 25%.
Kao Adriatic.hr iznajmljivač niste dužni platiti PDV na proviziju jer Adriatic.hr snosi trošak PDV-a na proviziju stranih posrednika.

8) Izdavanje računa
Dužni ste prema Zakonu o pružanju ugostiteljskih usluga izdati račun gostu za iznos noćenja.
Ukoliko je gost došao preko posrednika poput Booking.com morate gostu izdati račun za ukupnu cijenu koju je on platio na toj platformi.
Ako poslujete putem agencija koje rade u svoje ime a za račun iznajmljivača (Adriatic.hr), izdajete račun agenciji na iznos umanjen za proviziju te agencije (tj. na iznos koji uistinu primite).

9) PDV identifikacijski broj
Ukoliko ne prelazite prag od 300.000 kn prihoda godišnje nećete biti upisani u Registar obveznika PDV-a pa samo plaćate porez na dohodak u paušalnom iznos te ne obračunavate PDV na usluge iznajmljivanje smještaja.
Potrebno je ishoditi PDV ID broj od Porezne uprave do 15 dana prije početka korištenja usluga koje se oporezuju npr: Booking.com.

10) eVisitor – Prijava / Odjava gostiju
Na temelju zakona o boravišnoj pristojbi dužni smo prijaviti goste u roku 24 sata od dolaska te ih odjaviti na dan odlaska.
U slučaju inspekcijskoga nadzora dužni smo izlistati popis gostiju iz eVisitor sustava te izdane račune za usluge smještaja.

11) Cjenik
Sukladno pravilniku svi iznajmljivači dužni su istaknuti cjenik unutar objekta. Ukoliko objekt ima više smještajnih jedinica s različitim cijenama, onda svaka jedinica mora imati istaknuti vlastiti cjenik.
Primjer Adriatic.hr cjenika možete vidjeti OVDJE.

12) Evidencija o ostvarenom prometu
Svaki izdani račun za uslugu iznajmljivanje smještaja potrebno je zapisati u obrazac EP (Evidencija o prometu) koji će nam služiti prilikom obračuna članarine za turističku zajednicu.
Adriatic.hr svojim iznajmljivačima šalje evidenciju svih ostvarenih usluga koje su realizirane preko agencije.
Iznajmljivač je dužan nadopuniti evidenciju ako ima ostvarenih usluga iz drugih izvora.
Obrazac EP možete preuzeti OVDJE.

13) Podnošenje prigovora
Sukladno pravilniku svakom gostu se mora omogućiti podnošenje prigovora vezano za pruženu uslugu. Potrebno je na vidljivo mjesto istaknuti e-mail adresu gdje gost može poslati svoj prigovor te ste zakonski obvezni odgovoriti na taj prigovor u roku od 15 dana.
Prigovore ste dužni čuvati godinu dana od dana kada je zaprimljen.
Obrazac za podnošenje prigovora možete preuzeti
OVDJE.

14) Evakuacijski plan smještajne jedinice
Svaka smještajna mora imati istaknuti evakuacijski plan na vidljivom mjestu. Zakonski nije propisano kako  taj plan mora izgledati, čak je moguće i ručno nacrtati tlocrt s naznačenim prostorijama i ulazima/izlazima.

15) Oprema za pružanje prve pomoći
Sukladno Pravilniku svaki objekt je dužan imati opremu za pružanje prve pomoći koji će biti na vidljivom mjestu i na raspolaganju gostu. Ako imate više smještajnih jedinica koji se nalaze u jednom objektu onda je dovoljno imati jednu opremu prve pomoći,ali ona mora biti dostupna svim gostima.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Može Vas zanimati